Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 55/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 26/2018 z dnia 09.04.2018 r. dotyczącej wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17

Dodano: 02.08.2018

Uchwała nr 55/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 26/2018 z dnia 09.04.2018 r. dotyczącej wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 02-08-2018 10:40:18

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-08-02 10:40:18 Aleksandra Grabarczyk