Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 55/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Nędza w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice” w ramach poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT

Dodano: 21.12.2021

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 21-12-2021 08:21:16

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-12-21 08:21:16 Aleksandra Grabarczyk