Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 56/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku” w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020

Dodano: 08.07.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 08-07-2019 08:40:28

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-07-08 08:40:28 Aleksandra Grabarczyk