Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 57/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-298/19

Dodano: 08.07.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 08-07-2019 08:45:36

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-01-03 09:12:01 Aleksandra Grabarczyk
2019-07-08 08:45:36 Aleksandra Grabarczyk