Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 57/2021 w sprawie: przyjęcia stanowiska do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

Dodano: 21.12.2021

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 21-12-2021 08:29:24

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-12-21 08:29:24 Aleksandra Grabarczyk