Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 58/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-288/18

Dodano: 08.07.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 08-07-2019 09:00:25

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-09-25 10:02:26 Aleksandra Grabarczyk
2019-07-08 09:00:25 Aleksandra Grabarczyk