Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 59/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19

Dodano: 08.07.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 08-07-2019 09:02:47

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-10-16 10:24:02 Aleksandra Grabarczyk
2019-07-08 09:02:47 Aleksandra Grabarczyk