Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 59/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Kompleksowa likwidacja azbestu poprzez modernizację pokrycia dachowego budynków gospodarczych oraz garaży zlokalizowanych w Radlinie przy ul. Mielęckiego” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20 dla poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT

Dodano: 01.07.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 01-07-2020 12:52:11

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-07-01 12:52:11 Aleksandra Grabarczyk