Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 6/2021 w sprawie: poparcia starań Wnioskodawcy: Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Lek. Med. Danuta Kulik, PHU REIFEN w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa zdegradowanej hali poprzemysłowej na obszarze Huty Silesia wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych w celu likwidacji zdiagnozowanych problemów na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT

Dodano: 10.03.2021

Uchwała nr 6/2021 w sprawie: poparcia starań Wnioskodawcy: Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Lek. Med. Danuta Kulik, PHU REIFEN w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa zdegradowanej hali poprzemysłowej na obszarze Huty Silesia wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych w celu likwidacji zdiagnozowanych problemów na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 10-03-2021 14:28:05

Zobacz rejestr zmian