Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 6/2024 w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2023 rok”

Dodano: 07.05.2024

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 07-05-2024 11:42:51

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2024-05-07 11:42:51 Aleksandra Grabarczyk