Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 60/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,68 kWp na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20 dla poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT

Dodano: 01.07.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 01-07-2020 12:54:13

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-07-01 12:54:13 Aleksandra Grabarczyk