Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 62/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17, dla poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

Dodano: 23.02.2017

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 23-02-2017 10:57:29

Zobacz rejestr zmian