Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 63/2018 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku nr 31/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów

Dodano: 30.10.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 30-10-2018 11:31:16

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-10-30 11:31:16 Aleksandra Grabarczyk