Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 63/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempiela w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT

Dodano: 21.12.2021

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 21-12-2021 08:50:12

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-12-21 08:50:12 Aleksandra Grabarczyk