Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 66/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim” w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020

Dodano: 08.07.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 08-07-2019 10:40:34

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-07-08 10:40:34 Aleksandra Grabarczyk