Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 66/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Spółki …Domaro w Wodzisławiu Śląskim” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20 dla poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT

Dodano: 01.07.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 01-07-2020 13:11:53

Zobacz rejestr zmian