Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 67/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją budynków Spółdzielni Mieszkaniowej ROW”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17, dla poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT

Dodano: 23.02.2017

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 23-02-2017 11:07:06

Zobacz rejestr zmian