Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 67/2018 w sprawie: poparcia starań Miasta Wodzisław Śląski w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego w Wodzisławiu Śląskim” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT RPO WSL 2014-2020

Dodano: 30.10.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 30-10-2018 11:50:53

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-10-30 11:50:53 Aleksandra Grabarczyk