Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 67/2019 w sprawie: wskazania przedstawiciela Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku do udziału w pracach Zespołu Regionalnego dla inicjatywy regionów górniczych w województwie śląskim

Dodano: 08.07.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 08-07-2019 10:42:08

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-07-08 10:42:08 Aleksandra Grabarczyk