Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 68/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Wzmocnienie potencjału mieszkańców Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poprzez udział w szkoleniach językowych i informatycznych” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-078/20 dla poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs

Dodano: 01.07.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 01-07-2020 13:20:57

Zobacz rejestr zmian