Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 68/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Godów w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Godów” w ramach poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT

Dodano: 21.12.2021

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 21-12-2021 09:35:12

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-12-21 09:35:15 Aleksandra Grabarczyk
2021-12-21 09:35:12 Aleksandra Grabarczyk