Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 69/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Program Aktywizacji Zawodowej osób 30+ z Subregionu Zachodniego” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-079/20 dla poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Dodano: 01.07.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 01-07-2020 13:24:14

Zobacz rejestr zmian