Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 7/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.04.02-IZ.02-24-062/18

Dodano: 18.01.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 18-01-2019 09:10:37

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-05-08 09:37:02 Aleksandra Grabarczyk
2019-01-18 09:10:37 Aleksandra Grabarczyk