Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 7/2024 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” planowanego do złożenia w konkursie w ramach działania FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii FE SL 2021-2027 oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu

Dodano: 07.05.2024

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 07-05-2024 11:45:36

Zobacz rejestr zmian