Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 70/2021 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wdrażanych w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030

Dodano: 11.01.2022

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 11-01-2022 12:43:06

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2022-01-11 12:43:06 Aleksandra Grabarczyk