Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 71/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Na rzecz pracy – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-079/20 dla poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Dodano: 01.07.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 01-07-2020 13:56:41

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-07-01 13:56:41 Aleksandra Grabarczyk