Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 72/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Dotacje na START – rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Żor”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17, dla poddziałania 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT

Dodano: 23.02.2017

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 23-02-2017 11:31:18

Zobacz rejestr zmian