Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 72/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19

Dodano: 08.07.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 08-07-2019 11:15:46

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-11-13 11:45:56 Aleksandra Grabarczyk
2019-07-08 11:15:46 Aleksandra Grabarczyk