Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 74/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na wymianę części środków europejskich z poddziałania 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT, a poddziałaniem 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT

Dodano: 18.07.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 18-07-2019 15:00:03

Zobacz rejestr zmian