Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 76/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Restart zawodowy” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-080/20 dla poddziałania 7.4.2. Outplacement – konkurs

Dodano: 28.07.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 28-07-2020 10:21:18

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-07-28 10:21:18 Aleksandra Grabarczyk