Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 79/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” przy ulicy Przemysława 15 w Wodzisławiu Śląskim” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20 dla poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT

Dodano: 28.07.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 28-07-2020 10:25:43

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-07-28 10:25:43 Aleksandra Grabarczyk