Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 8/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.02-24-269/18

Dodano: 18.01.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 18-01-2019 09:12:10

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-09-25 09:55:05 Aleksandra Grabarczyk
2019-09-25 09:54:46 Aleksandra Grabarczyk
2019-01-18 09:12:10 Aleksandra Grabarczyk