Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 8/2023 w sprawie: wskazania przedstawiciela Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku do udziału w pracach Regionalnej Rady ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego

Dodano: 07.03.2023

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 07-03-2023 14:41:50

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2023-03-07 14:41:50 Aleksandra Grabarczyk