Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 81/2020 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego

Dodano: 03.08.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 03-08-2020 09:49:15

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-08-03 09:49:15 Aleksandra Grabarczyk