Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 82/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Nowe szanse rozwoju w JSW SiG” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18, dla poddziałania 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 15.01.2019

Uchwała nr 82/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Nowe szanse rozwoju w JSW SiG” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18, dla poddziałania 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 15-01-2019 13:21:49

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-01-15 13:21:49 Aleksandra Grabarczyk