Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 82/2020 w sprawie: zmiany uchwały nr 55/2020 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do złożenia w Programie działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz ze środków krajowych NFOŚiGW

Dodano: 03.08.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 03-08-2020 09:51:51

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-08-03 09:51:51 Aleksandra Grabarczyk