Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 83/2019 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów

Dodano: 25.09.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 25-09-2019 09:41:12

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-09-25 09:41:12 Aleksandra Grabarczyk