Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 83/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-380/20

Dodano: 03.08.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 03-08-2020 09:55:24

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-03-29 12:35:51 Aleksandra Grabarczyk
2020-08-03 09:55:24 Aleksandra Grabarczyk