Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 85/2017 w sprawie: przyjęcia stanowiska odnośnie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, w zakresie dotyczącym Ustawy Kodeks Wyborczy (Druk sejmowy nr 2001)

Dodano: 23.02.2017

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 23-02-2017 12:00:17

Zobacz rejestr zmian