Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 85/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Bezpłatne Centrum Językowe i Komputerowe dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18, dla poddziałania 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 15.01.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 15-01-2019 13:29:05

Zobacz rejestr zmian