Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 86/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-369/20

Dodano: 31.08.2020

Uchwała nr 86/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-369/20 zostanie opublikowana w terminie późniejszym

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 31-08-2020 09:10:47

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-08-31 09:10:47 Aleksandra Grabarczyk