Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 87/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Centrum Aktywności Lokalnej – dokształć się w Żorach poprzez bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17, dla poddziałania 11.4.2. – Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 23.02.2017

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 23-02-2017 12:04:23

Zobacz rejestr zmian