Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 88/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Akademia kompetencji kluczowych – Subregion zachodni” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18, dla poddziałania 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 15.01.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 15-01-2019 13:40:28

Zobacz rejestr zmian