Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 89/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17, dla poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 23.02.2017

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 23-02-2017 12:07:01

Zobacz rejestr zmian