Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 89/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji” w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT RPO WSL 2014-2020

Dodano: 25.09.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 25-09-2019 10:16:14

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-09-25 10:16:14 Aleksandra Grabarczyk