Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 9/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Rewitalizacja wraz z dostosowaniem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Rehabilitacji dla osób przewlekle chorych i starszych” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17, dla poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 04.04.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 04-04-2018 15:27:02

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-06-19 12:00:26 Aleksandra Grabarczyk