Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 9/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.01.02-IZ.01-24-274/18

Dodano: 18.01.2019

Uchwała nr 9/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.01.02-IZ.01-24-274/18 zostanie opublikowana w terminie późniejszym

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 18-01-2019 09:14:20

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-01-18 09:14:20 Aleksandra Grabarczyk