Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 9/2024 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej – celowej na potrzeby zabezpieczenia środków na wniosek o płatność końcową projektu pn. „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”

Dodano: 07.05.2024

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 07-05-2024 11:51:56

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2024-05-07 11:51:56 Aleksandra Grabarczyk