Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 90/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-394/20

Dodano: 18.09.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 18-09-2020 13:54:15

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-03-29 12:40:19 Aleksandra Grabarczyk
2020-09-18 13:54:15 Aleksandra Grabarczyk