Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 91/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19

Dodano: 16.10.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 16-10-2019 09:30:12

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-05-15 12:57:00 Aleksandra Grabarczyk
2019-10-16 09:30:12 Aleksandra Grabarczyk